...

Ozonowanie koronawirus (COVID 19)

Ozonowanie koronawirusa (COVID 19) statystyki i skuteczna dezynfekcja pomieszczeń

Pandemia COVID-19 rozpoczęła się już w grudniu 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. Szybko patogen rozprzestrzenił się po całym świecie i skutkiem tego było mnóstwo hospitalizacji i wiele zgonów. Na całym świecie na dzień 22 lipca 2022 r. na COVID-19 zmarło 6,39 mln osób. W Polsce jak do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 116 tys. osób. Mimo szczepień pojawiają się kolejne szczepy koronawirusa i jest prawdopodobne, że będzie konieczność wprowadzenia nowych szczepionek. Choć pandemia nie jest już tak intensywna jak wcześniej, to zwykle nabiera na sile w okresach jesienno-zimowych. Warto zadbać o sterylną czystość w swoim zakładzie pracy i chronić zarówno pracowników, jak i klientów przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Już od początku pandemii wiadomo było, że skuteczna walka z patogenem możliwa jest poprzez ozonowanie pomieszczeń. Warto zdecydować się na tę usługę oferowaną przez ozon-now.pl.

ozonowanie wentylacji - dezynsekcja owadów

Ozon Now. Ozonowanie na zawołanie

Zapoznaj się z naszym cennikiem

Ozonowanie Pomieszczeń Śląsk-min

Dlaczego warto zdecydować się na ozonowanie w ramach walki z wirusem COVID-19?

Ozonowanie jest usługą, którą wykonujemy przy użyciu generatora ozonu. Trójatomowa odmiana tlenu skutecznie niszczy wszelkie drobnoustroje, zarówno wirusy, bakterie, jak i zarodniki grzybów. Ponadto usuwa z przestrzeni szkodliwe kwasy takie jak choćby masłowy. Ekipa dezynfekująca dobiera odpowiednie stężenie ozonu do wykonania skutecznej dezynfekcji danej przestrzeni. Jest wyposażona nie tylko w generatory ozonu, ale również wentylator do równomiernego rozprowadzania ozonu, miernik niskiego stężenia ozonu do 1 PPM, a także miernik wysokiego stężenia ozonu powyżej 10 PPM. Ten ostatni służy sprawdzeniu czy zostało osiągnięte robocze stężenie ozonu. Ponadto przy usuwaniu wirusa SARS-COV-2 wykorzystuje się również nawilżacz powietrza. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi pracownicy szybko i skutecznie pozbędą się wirusa z otoczenia, w którym przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem. Oczywiście ozonowanie i neutralizowanie wirusa COVID-19 polecane jest do wszystkich firm jako usługa przeprowadzana regularnie. Jeżeli nie można codziennie wykonywać testów w kierunku zakażenia koronawirusem, to ochroną pozostaje utrzymywanie sterylności pomieszczeń, czy stosowanie środków ochrony osobistej. Dzięki regularnej dezynfekcji można ograniczyć transmisję wirusa, a tym samym przyczynić się do ograniczenia ognisk epidemii.

Jak wygląda procedura ozonowania koronawirusa COVID-19?

Wszystkie czynności wykonujemy z należytą starannością, aby udostępnić Państwu po ozonowaniu COVID-19 pomieszczenie bezpieczne, skutecznie zdezynfekowane. Praca rozpoczyna się od przygotowania do procesu ozonowania. Przestrzeń przeznaczona do procedury ozonowania powinna być wysprzątana. Wyczyszczone muszą być wszystkie powierzchnie płaskie, wyniesione rośliny i zwierzęta. Pomieszczenie przed ozonowaniem zostaje uszczelnione. Zasłonięte zostają kratki wentylacyjne, drzwi. Ozon nie powinien się bowiem przedostawać do sąsiednich pomieszczeń, które nie są poddawane procesowi ozonowania. Jeżeli ozonowanie wykonywane jest w biurze, to urządzenia mogą być wyniesione lub zabezpieczone szczelnie folią stretch. Generalnie wszystkie cenne przedmioty powinny zostać wyniesione z pomieszczenia, które będzie ozonowane. Po wysprzątaniu przestrzeni i zabezpieczeniu ekipa dezynfekcyjna przystępuje do rozstawienia generatorów ozonu i ich włączenia. Muszą być one rozstawione na podwyższeniu, gdyż ozon jest dwa razy cięższy od powietrza i szybko opada. Dzięki zastosowaniu wentylatorów ozon może być rozprowadzony po całym pomieszczeniu. Po zakończeniu procedury pracownicy opuszczają pomieszczenie i zabezpieczają je przed dostępem osób trzecich. Zalecane jest ozonowanie przez minimum 2 godziny od momentu osiągnięcia stężenia roboczego na poziomie 5-7 PPM. Po osiągnięciu stężenia roboczego generator jest wyłączany, ale pomieszczenie nadal poddawane jest działaniu ozonu. Jeśli pomieszczenie ma być użytkowane po ozonowaniu przeprowadzane jest 15-20 minutowe wietrzenie. Gdy będzie użytkowane dopiero kolejnego dnia, można pozostawić je pod działaniem ozonu i pozwolić na naturalny rozpad trójatomowej odmiany tlenu w ciągu nocy.

Gdzie sprawdzi się ozonowanie koronawirusa COVID-19?

Do usługi ozonowania w ramach dezynfekcji wirusowej COVID-19 zachęcamy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność handlowo-usługową, jak i firmy zajmujące się transportem zbiorowym osób. Informacja o tym, że pomieszczenie jest cyklicznie ozonowane sprawia, że klienci czują się w nim bezpieczniej i lepiej oceniają też usługi i dbałość o potrzeby klienta. Regularna usługa w czasie wzrostu zachorowania na koronawirusa sprawia, że firma może wyróżnić się na tle konkurencji, która nie decyduje się na tego rodzaju usługę. W ten sposób można przyciągnąć więcej klientów. Zaszczepiony personel plus ozonowane pomieszczenia to komfort psychiczny dla wszystkich osób, które odwiedzają firmę. Jednocześnie w ten sposób można znacząco ograniczyć transmisję wirusa. Choć okresowo wprowadzany był nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, to wiele osób i tak go ignorowało, co zwiększało ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu. Decydując się na ozonowanie, można zniwelować skutki nieodpowiedzialnego zachowania. Dzięki temu w komunikacji miejskiej czy w ramach prywatnych przewozów, osoby korzystające z usług i obawiające się o swoje zdrowie mogą czuć się bezpieczniej. Oczywiście na ozonowanie COVID-19 powinny zdecydować się wszystkie instytucje użytku publicznego, gdzie co dzień jest znaczne natężenie ruchu.
Zachęcamy do skorzystania z usług ozon-now.pl w ramach ozonowania COVID-19. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, by przeprowadzić skrupulatnie procedurę ozonowania i oddać Państwu pomieszczenia wolne od patogenów. Warto podkreślić, że przy okazji ozonowania w ramach zwalczania koronawirusa można zneutralizować inne patogeny. Jest to bardzo ważne w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, przychodniach, gdzie przebywają nie tylko chorzy na COVID-19, ale również inne osoby cierpiące na rozmaite schorzenia. Oczywiście w przypadku ozonowania pomieszczeń szpitalnych usunięty musi zostać sprzęt, a pacjenci przeniesieni w inne miejsce. Warto skorzystać z naszych profesjonalnych usług ozonowania, które rekomendujemy dla klientów indywidualnych, firm, a także instytucji.

Call Now Button